JunnuValepan koronaohje 10.3.2021

Lasten ja nuorten harjoitukset järjestetään niin, että joukkueet eivät kohtaa toisiaan muissa tiloissa kuin kentällä/salissa. 

Lasten harrastuksissa vanhemmat eivät odota lapsiaan sisätiloissa. Joukkueiden mukana ovat vain välttämättömät toimihenkilöt. Hygieniaohjeita ja turvavälejä noudatetaan. Pukuhuoneiden käyttö minimoidaan. 

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille THL:n suosituksen mukaisesti sisätiloissa tapahtuvissa kokoontumisissa. Maskin käyttöä suositellaan kaikissa tilanteissa liikuntasuorituksen ulkopuolella.

JunnuValepa ei järjestä 8-28.3 välisenä aikana turnauksia tai muita ottelutapahtumia. JunnuValepa suosittelee, että joukkueet eivät osallistuisi maaliskuun aikana myöskään muiden järjestämiin turnauksiin.

2008 syntyneiden ja nuorempien harjoittelu

Lasten ja nuorten harrastustoiminta sisätiloissa on mahdollista 2008 syntyneillä ja nuoremmilla yleisiä turvaohjeita noudattaen niin, että harrastustoiminnassa pysytään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen lähtökohtana on, että alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa ei rajoitettaisi. Alle 12-vuotiaiden harjoituksia voidaan järjestää hyvää hygieniaa ja varovaisuutta noudattaen. Harjoituksiin voi osallistua vain oireettomana. Fyysisiä kontakteja tulee välttää harjoittelussa. Kaikissa harjoituksissa on pidettävä Myclubissa kirjaa osallistujista. Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. 

Vuosina 2007-2002 syntyneiden harjoittelu

Vuosina 2007–2002 syntyneiden harrastustoiminta voidaan pitää käynnissä 8. – 28.3.2021, kun harjoituksissa noudatetaan OKM/THLohjeistusta.

Koronaviruksen leviämisen estämisen ja jäljittämisen kannalta on tärkeää, että harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa. 

Ryhmät voivat kokoontua harjoittelemaan ilman kilpailutapahtumia tai muita sellaisia tilanteita, joissa ryhmä joutuu kontaktiin muiden harrastusryhmien kanssa. 

Valmentajien tulisi olla aina samoja eikä vanhempien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa ole mahdollista.

Toiminnan sisällöllä on suuri merkitys tartuntariskin kannalta. Tällöin painopisteenä voi olla henkilökohtaisen suoritustekniikan tai lihaskunnon parantaminen.

Kaikkien opettajien, ohjaajien ja valmentajien sekä myös vanhempien ja huoltajien sitoutua näiden pe- riaatteiden noudattamiseen ja maskien käyttämiseen. 

Lentopallokenttä voidaan jakaa aiemman ohjeen mukaan verkolla kahteen osaan. Tällöin on huolehdittava, että ryhmät eivät sekoitu harjoituksen aikana.

Harjoittelun edellytykset OKM/THL ohjeen mukaan

  • harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja jokaisella harrastuskerralla kirjataan ylös läsnä olleet 
  • kilpailuja, otteluja, konsertteja, näytöksiä, esityksiä tai mitään muita sellaisia toimintamuotoja, joissa ryhmä on kontaktissa muiden harrastusryhmien kanssa, ei järjestetä 
  • vanhempien ja muiden ulkopuolisten henkilöiden oleskelua harrastus- tai pukeutumistiloissa ei sallita 
  • ryhmän opettajat, ohjaajat ja valmentajat ovat jokaisella harrastuskerralla samoja henkilöitä 
  • kaikki harrastusmuodot toteutetaan siten, ettei lähikontakteja synny ja esimerkiksi peli- tai otteluharjoituksia ei järjestetä 
  • toiminta toteutetaan siten, että osallistujien välillä säilyy 2 metrin turvaväli yli 12-vuotiaiden ryhmämuotoisessa harrastustoiminnassa 
  • osallistujat ohjeistetaan oikeanlaiseen käsi- ja yskimishygieniaan sekä oikeanlaiseen toimintaan oireiden ilmaantuessa ja koronatestiin hakeutumisessa 
  • opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla on aina kasvomaski harrastustilanteissa 
  • harrastustoimintaa toteutetaan enintään 10 hengen ryhmissä kuitenkin siten, että suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä, mikäli ryhmien välille ei synny tosiasiallista kontaktia 
  • suurissa kulttuuri- ja liikuntapaikkakokonaisuuksissa, joissa on useita eri tiloja ja saleja, henkilömäärärajoitusta sovelletaan kunkin tilan ja salin osalta erikseen