JunnuValepan vuosikokous ti 3.10. klo 19

Lämpimästi tervetuloa JunnuValepa ry:n vuosikokoukseen, joka pidetään tiistaina 3.10.2023 klo 19 alkaen VaLePan toimistolla osoitteessa Asemakatu 14, 38210 Sastamala.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3) Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toiminta- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
7) Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio
8) Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus
9) Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
10) Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallitukseen täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta 4-12 jäsentä
11) Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja.
12) Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat asiat
12) Kokouksen päättäminen